CCS-Netherlands

Name: 

CORNELISSEN CONSULTING SERVICES BV
Dutch

Short Name: 

CCS

Type: 

Description: 

Cornelissen Consulting Services B.V. (CCS) is in 1997 opgericht door Dr. Ir. René Cornelissen. Er werken nu 15 mensen bij CCS en CCS heeft vier divisies. De belangrijkste divisies gaan over bio-energieproductie in de agrarische sector en innovatieve biomassaprojecten, zoals mestverwerking en het toevoegen van opgewaardeerd biogas aan het aardgasnet op boerderijschaal. De hoofdactiviteit in de agrarische sector is advisering over en realisatie van biogasinstallaties. CCS heeft meer dan 100 haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar de mogelijkheden van bio-energie op boerderijen. Dit heeft geleid tot tien gerealiseerde biogasinstallaties en CCS is bezig met nog eens 25 projecten. Daarnaast heeft CCS diverse disseminatieprojecten uitgevoerd over bio-energie in de agrarische sector. CCS is dus zeer bekend bij en door de agrarische sector.

Address: 

WELLE 36

Zip code: 

7411 CC

City: 

DEVENTER

Country: 

Phone number: 

+31570667000

Email address: