CRAB-France

Name: 

Chambre régionale d’agriculture de Bretagne
Dutch

Short Name: 

CRAB

Type: 

Description: 

De Bretonse Kamer van Landbouw (CRAB) is een zelfbesturend overheidsorgaan dat wordt beheerd door gekozen vertegenwoordigers uit de land- en bosbouwsector. De rol van de Kamer is enerzijds om de boeren en bosbouwers te vertegenwoordigen bij de lokale autoriteiten en anderzijds om een reeks diensten (advies, training) aan te bieden aan boeren, bosbouwers en andere belanghebbenden op het platteland. Zij neemt ook deel aan of beheert toegepaste onderzoeksprojecten met verschillende regionale, nationale en Europese partners. CRAB bestaat uit 300 gekozen leden en ongeveer 650 vaste medewerkers, waaronder meer dan 400 adviseurs en projectmanagers. Zij is betrokken bij verschillende aspecten van de landbouw: beheer en strategie van de landbouwbedrijven; plantaardige en dierlijke productie; lokale voedingsproducten (productie, verwerking en afzet); plattelandsontwikkeling en regionale planning; milieu en beheer van de natuurlijke hulpbronnen; landbouweconomie; landbouw- en plattelandsbeleid. De activiteiten omvatten advies, bij- en nascholing, ondersteuning van groepen landbouwers, experimenten en demonstraties, het volgen van "referentiebedrijven" in samenwerking met de Franse technische landbouwinstituten. CRAB beschikt over 6 trainingscentra. Wij zorgen voor de initiële opleiding van toekomstige landbouwers, werknemers van landbouwbedrijven of adviseurs. Onze opleidingen kennen verschillende gradaties in verschillende specialisaties in gewas- of veeteeltbeheer, bedrijfsbeheer en landbouwmachines. Een van onze centra heeft in 2016 een WKK gebouwd om het beheer van dit proces in het opleidingsprogramma op te nemen. We geven ook permanente training en advies aan boeren over een groot aantal onderwerpen (economie, beleid, milieu, bedrijfsmanagement, sociaal management), waaronder duurzame energiesystemen zoals investering in en beheer van zonne-energie, biogas en houtverwarmingsketels.

Address: 

ATLANTE CHAMPEUX RPT MAURICE DE LANNOU

Zip code: 

35042

City: 

RENNES

Country: 

Phone number: 

+33 2 96 79 21 63

Email address: