The goal of the project is to provide innovative training to farmers who own RES plants or want to invest, with practical and ICT skills in work-based environment related to daily management of the plant. The training will also be available for consultants or students as initial vocational training.

Available courses

Introduction to the PLANET course, renewable energy, gender equality, and safety

De Solar Photovoltaic training bestaat uit 6 dagen training, zowel in de klas, online als op het veld (met een bezoek aan een operationele installatie). De module begint met een inleidend hoofdstuk dat de cursisten in staat moet stellen om de toepassingen van zonne-energie te begrijpen, evenals de rollen van alle spelers die betrokken zijn bij een project voor een zonne-energie installatie. De module gaat verder met een presentatie van de technische uitrusting van een zonnepark en de invloed van de lokale wet- en regelgeving op de toepassingen. De studenten leren vervolgens de basis voor het ontwerp van een zonnepark. Dag 4 bestaat uit een excursie waar de studenten een werkende installatie bezoeken en zien hoe de informatie die ze in de voorgaande dagen hebben geleerd, op het veld wordt toegepast. Ze zullen ook de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en de stappen van Operatie en Onderhoud leren kennen. Op dag 5 wordt gepresenteerd hoe de economische voordelen van een zonnepark kunnen worden geëvalueerd en ten slotte wordt op dag 6 gepresenteerd de werking van de onderhouds- en recyclingfasen van een zonne-energie installatie. Met de kennis van de cursus krijgt de cursist de mogelijkheid om het ontwerp van een zonnepark te herzien volgens het huidige kader om een duurzame economische werking van de installatie mogelijk te maken.

De Zon-thermisch training bestaat uit 6 dagen training, zowel in de klas, online als op het veld (met een bezoek ter plaatse van een werkende energiecentrale). De module begint met een inleidend hoofdstuk dat de cursisten in staat moet stellen om de toepassingen van zonne-energie te begrijpen, evenals de rollen van alle actoren die betrokken zijn bij een project voor een zonne-energiecentrale. De module gaat verder met een presentatie van de technische uitrusting van een elektriciteitscentrale en de invloed van de lokale wet- en regelgeving op de toepassingen. De studenten leren vervolgens de basisregels voor het ontwerp van een energiecentrale. Dag 4 bestaat uit een bezoek ter plaatse waar de studenten een werkende centrale zullen ontdekken en hoe de informatie die ze in de voorgaande dagen hebben geleerd, op het veld wordt toegepast. Ze zullen ook de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en de stappen van Operatie en Onderhoud leren kennen. Dag 5 presenteert de methode voor de evaluatie van de economische voordelen van een elektriciteitscentrale en tot slot is dag 6 een presentatie van de manier waarop een elektriciteitscentrale wordt geëxploiteerd door middel van probleemoplossing, onderhoud en recycling. Met de kennis van de cursus krijgt de cursist de mogelijkheid om het ontwerp van een zonnecentrale te herzien volgens het huidige kader om een duurzame economische werking van de centrale mogelijk te maken.

De cursus Biomassa bestaat uit een technisch gedeelte, operationeel beheer, toevoer van materiaal, ontwerp en economie, recht, juridische en veiligheidskwesties en een bezoek aan een bedrijf. De inhoud van de opleiding biedt de cursist een uitgebreide, praktijkgerichte kennis van de bouw en exploitatie van lokale biomassaverwarmingsinstallaties, te beginnen met de basisprincipes van biomassaverwarmingsinstallaties, geschikte grondstofreeksen en de winning ervan, de technische structuur en de functie ervan, de bedrijfsvoering, de vereiste contracten, veiligheids- en gevareninformatie en de naleving van de wettelijke voorschriften. Met de kennis van de cursus krijgt de student de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het ontwerp van een nieuwe biomassaverwarmingsinstallatie volgens het huidige kader om een duurzame economische exploitatie van de installatie mogelijk te maken.

De biogas module bestaat uit de microbiologie van vergisting, een technisch gedeelte over de inrichting van de installatie, (operationeel) beheer van de biogasinstallatie, bedrijfsmodellen, veiligheid, milieu en logistiek. Excursies worden gecombineerd met (groeps-) opdrachten om de vaardigheden en kennis toe te passen. De inhoud van de training biedt de cursist praktische kennis van het basis installatieontwerp, de bedrijfsvoering, veiligheid en gevaren en de naleving van de wettelijke voorschriften.

Deze module richt zich op agrarische vergisters, die we meestal tegenkomen op boerenerven in Europa. Met de kennis van de cursus krijgt de cursist de mogelijkheid om het ontwerp van een nieuwe biogasinstallatie te beïnvloeden en is hij in staat om de technische, biologische, duurzame en economische werking van de installatie te garanderen.

The ICT module will provide farmers with the ability to use the basic ICT skills, needed to manage and monitor day by day the RES plants. This will be achieved through practical examples and tools related to RES utilization.

ERASMUS+ Project ESCAPE TRAINING COURSE