Partners

Click on the logos to see the contact person of the organisation

Name Country Description
University of Torino Italy UNITO (Universiteit van Turijn), de afdeling DISAFA onderwijst studenten in landbouwwetenschappen en voedingsmiddelentechnologie zowel op bachelor- als op masterniveau. Ongeveer 2000 studenten zijn ingeschreven in curricula met betrekking tot de agrarische sector die binnen het departement worden aangeboden. Twee vakken over duurzame energie worden aangeboden op masterniveau, waarbij ongeveer 160 studenten betrokken zijn.
CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA Italy CONFAGRICOLTURA is een organisatie die de Italiaanse landbouwbedrijven vertegenwoordigt (145 000 bedrijven en 222 000 landbouwers, in totaal 367 000). CONFAGRI erkent de leidende rol van agrarische ondernemers bij de oprichting en ontwikkeling, zowel op economisch, technologisch als sociaal gebied, van de Italiaanse landbouw en landbouwbedrijven.
INFOR ELEA Italy INFOR ELEA is een consortium van 250 ondernemingen die door de lokale overheid van de regio Piemonte officieel zijn erkend als opleidingsverstrekker. Het is een fusie van twee grote opleidingsbedrijven: INFOR, opgericht in 1994, en ELEA, opgericht in 1979 door de Olivetti-groep. Dit consortium wordt gevormd door een groep van zowel publieke als private institutionele en economische partners, waaronder de Faculteit Economie van de Universiteit van Turijn.
CORNELISSEN CONSULTING SERVICES BV Netherlands Cornelissen Consulting Services B.V. (CCS) is in 1997 opgericht door Dr. Ir. René Cornelissen. Er werken nu 15 mensen bij CCS en CCS heeft vier divisies. De belangrijkste divisies gaan over bio-energieproductie in de agrarische sector en innovatieve biomassaprojecten, zoals mestverwerking en het toevoegen van opgewaardeerd biogas aan het aardgasnet op boerderijschaal. De hoofdactiviteit in de agrarische sector is advisering over en realisatie van biogasinstallaties. CCS heeft meer dan 100 haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar de mogelijkheden van bio-energie op boerderijen.
Aeres Groep Netherlands In 2016 had AERES ongeveer 1.100 medewerkers, 10.000 studenten (de duizenden korte termijn cursisten niet meegerekend). De omzet bedraagt bijna € 100 miljoen. AERES werkt in 14 steden/dorpen in het midden van Nederland en biedt onderwijs en/of diensten aan en twee flexlocaties voor dienstverlening. AERES heeft meer dan 10 docenten die onder andere verantwoordelijk zijn voor onze onderzoeks- en innovatieprojecten. Een van de docenten is deskundig op het gebied van duurzame energie en groene grondstoffen. AERES richt zich op zeven vakgebieden.
AGRAR PLUS Beteiligungsges.m.b.H. Austria AGRAR PLUS werd in 1985 opgericht door een initiatief van het Neder-Oostenrijkse gemeenteraadslid dat verantwoordelijk is voor landbouwzaken. Zijn doel was om een aanspreekpunt te creëren voor alle personen die geïnteresseerd zijn in het oprichten van stadsverwarmingsinstallaties op basis van biomassa en ook om een onafhankelijk adviescentrum op te richten dat ondersteuning biedt bij het onderzoek en de ontwikkeling van ideeën en concepten.
Österreichischer Biomasse-Verband Austria De Oostenrijkse Vereniging voor Biomassa (ABA) is een organisatie die opkomt voor een effectieve, ecologisch gevoelige energievoorziening in Oostenrijk op basis van zonne-energie. Wij bevorderen met name het gebruik van biomassa - als chemisch gebonden zonne-energie - in het Oostenrijkse energiesysteem. ABA werd in 1995 opgericht met als doel een informatie- en discussieforum te creëren om maatregelen te realiseren voor een verhoogd gebruik van duurzame energiebronnen.
TECSOL SA France TECSOL werkt sinds 1982 als onafhankelijk adviseur op het gebied van duurzame energietoepassingen. Het werk van TECSOL omvat het rationeel gebruik van energie en zonne-energie (thermisch en fotovoltaïsch). Het is ook zeer bekwaam in thermische techniek en beschikt over vele referenties. Met 5 regionale kantoren, talrijke partnerschapsovereenkomsten en met een filiaal in Barcelona, een kantoor op Guadeloupe en een ander op het eiland La Réunion (Indische Oceaan) kan TECSOL wereldwijd opereren.
Chambre régionale d’agriculture de Bretagne France De Bretonse Kamer van Landbouw (CRAB) is een zelfbesturend overheidsorgaan dat wordt beheerd door gekozen vertegenwoordigers uit de land- en bosbouwsector. De rol van de Kamer is enerzijds om de boeren en bosbouwers te vertegenwoordigen bij de lokale autoriteiten en anderzijds om een reeks diensten (advies, training) aan te bieden aan boeren, bosbouwers en andere belanghebbenden op het platteland. Zij neemt ook deel aan of beheert toegepaste onderzoeksprojecten met verschillende regionale, nationale en Europese partners.