PLANET Training course modules

If you are interested in taking the course or even just a part of it, please contact our training centers!

Module name Photo Description MORE INFORMATION

Introductiemodule

De introductiemodule geeft een inleiding op de PLANET cursus en een overzicht van de volgende onderwerpen: - Werkbegeleiding: Vaardigheidsbeoordeling en coaching - Duurzame ontwikkeling: Invloed van de mens, opwarming van de aarde, olievoorraden en natuurlijke hulpbronnen, de energiemarkt van de EU; specifieke thema's: Voordelen en effecten van energieproductie uit hernieuwbare bronnen: biomassa, biogas, zonne-energie. - Gelijke kansen: Discriminatie, Multiculturalisme, Gender, Empowerment, Intimidatie - Veiligheid en gezondheid op het werk: Algemeen onderwijs (EU-kader, algemene beginselen, nationale wetgeving, risicobeoordeling, preventie en bescherming, veiligheidsorganisatie, pictogrammen) Specifiek onderwijs. DOWNLOAD THE PDF WITH OUTLINE

CONTACT EMAIL

Cursus biomassa

De cursus biomassa bestaat uit een technisch gedeelte, operationeel beheer, grondstoffen, ontwerp en verdienmodel, recht, juridische en veiligheidskwesties en een excursie. De inhoud van de opleiding biedt de cursist een uitgebreide, praktijkgerichte kennis van de bouw en exploitatie van biomassaverwarmingsinstallaties, te beginnen met de basisprincipes van biomassaverwarmingsinstallaties, geschikte grondstoffen en de winning ervan, de technische onderdelen en de functie hiervan, de bedrijfsvoering, de vereiste contracten, veiligheids- en gevareninformatie en de naleving van de wettelijke voorschriften. Met de kennis van de cursus krijgt de student de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het ontwerp van een nieuwe biomassaverwarmingsinstallatie om een duurzame en rendabele werking van de installatie mogelijk te maken. Deze module heeft een duur van 8 dagen. DOWNLOAD THE PDF WITH OUTLINE

CONTACT EMAIL

Training over thermische zonne-energie

De training over thermische zonne-energie bestaat uit 6 dagen training, zowel klassikaal, online als in het veld (met een bezoek aan een werkende zonne-energiecentrale). De module begint met een inleidend hoofdstuk dat de cursisten in staat moet stellen om de toepassingen van zonne-energie te begrijpen, evenals de rollen van alle partijen die betrokken zijn bij een project voor een thermische zonne-energiecentrale. De module gaat verder met een presentatie van de technische uitrusting van een installatie en de invloed van de lokale wet- en regelgeving op de toepassingen. De cursisten leren vervolgens de basisregels van het ontwerp van een installatie. Dag 4 bestaat uit een excursie waarbij de deelnemers een werkende centrale bezoeken en zien hoe de in de voorgaande dagen geleerde informatie in het veld wordt toegepast. Ze zullen ook de veiligheids- en gezondheidsregelgeving en de stappen van Gebruik en Onderhoud leren kennen. Dag 5 presenteert de methode voor de evaluatie van de economische voordelen van een thermische zonne-installatie en tot slot is dag 6 een presentatie over het exploiteren van een zonne-energie-installatie door middel van probleemoplossen, onderhoud en hergebruik. Met de kennis van de cursus krijgt de cursist de mogelijkheid om het ontwerp van een zonnecentrale te herzien om een duurzame en rendabele werking van de installatie mogelijk te maken. Deze module heeft een duur van 6 dagen. DOWNLOAD THE PDF WITH OUTLINE

CONTACT EMAIL

Zon-PV training

De zon-PV training bestaat uit 6 dagen training, zowel klassikaal, online als in het veld (met een bezoek aan een werkende energiecentrale). De module begint met een inleidend hoofdstuk dat de cursisten in staat moet stellen om de toepassingen van zonne-energie te begrijpen, evenals de rollen van alle partijen die betrokken zijn bij een project voor een zonne-energiecentrale. De module gaat verder met een presentatie van de technische uitrusting van een zon-PV installatie en de invloed van de lokale wet- en regelgeving op de toepassingen. De cursisten leren vervolgens de basisregels van het ontwerp van een zonnepark. Dag 4 bestaat uit een excursie waarbij alle deelnemers een werkende centrale ontdekken en hoe de in de voorgaande dagen geleerde informatie op het veld wordt toegepast. Ze zullen ook de veiligheids- en gezondheidsregelgeving en de stappen van Gebruik en Onderhoud leren kennen. Dag 5 presenteert de methode voor de evaluatie van de economische voordelen van een zon-PV installatie en tot slot is dag 6 een presentatie over het exploiteren van een zonne-energie-installatie door middel van probleemoplossen, onderhoud en hergebruik. Met de kennis van de cursus krijgt de cursist de mogelijkheid om het ontwerp van een zonnecentrale te herzien om een duurzame en rendabele werking van de installatie mogelijk te maken. Deze module heeft een duur van 6 dagen. DOWNLOAD THE PDF WITH OUTLINE

CONTACT EMAIL

ICT module

Onderwerpen die in de ICT-module aan bod komen stellen de cursist in staat om computers en digitale apparaten, internetnetwerken, de belangrijkste toepassingsprogramma's en IT-communicatiemiddelen op een efficiënte manier te gebruiken. Het hoofddoel is om in te spelen op de veranderende omstandigheden van de technologische en IT-realiteit en de manier waarop we ermee omgaan. De wijde verspreiding van mobiele apparaten, de mogelijkheid om toepassingen op afstand te gebruiken, hun gegevens op het netwerk op te slaan en het "sociale" gebruik van technologieën hebben de kenmerken van de belangrijkste marktspelers en hun manier van concurreren veranderd. Voorbeelden zijn gericht op de berekening van duurzame energieproductie en -gebruik. Deze module heeft een duur van 9 dagen. DOWNLOAD THE PDF WITH OUTLINE

CONTACT EMAIL

Biogas opleiding

De biogasopleiding bestaat uit de microbiologie van de vergisting, de technische onderdelen van de installatie, het (operationeel) beheer van de biogasinstallatie, de bedrijfsmodellen, de veiligheid, het milieu en de logistiek. De bedrijfsbezoeken worden gecombineerd met (groeps-)opdrachten om de geleerde vaardigheden en kennis toe te passen. De opleiding biedt de cursist praktische kennis van het basisontwerp van de installatie, de bedrijfsvoering, de veiligheids- en gevareninformatie en de naleving van de wettelijke voorschriften. Deze module richt zich op kleinschalige vergisters, die je ziet op agrarische bedrijven in Europa. Kleinschalige vergisting heeft vele voordelen. In principe produceert het bio-energie uit mest en voerresten. De opbrengsten hiervan geven de boeren meer inkomen. Hiernaast vermindert ook de uitstoot van methaan en stikstof uit de mestputten door mestvergisting. Door de schadelijkheid van methaan als broeikasgas is dit een zeer groot, maar nog steeds ondergewaardeerd, neveneffect. Met de kennis van de cursus krijgt de cursist de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het ontwerp van een nieuwe biogasinstallatie en is hij in staat om de technische, biologische, duurzame en economische werking van de installatie te waarborgen. Deze module duurt 10 dagen. DOWNLOAD THE PDF WITH OUTLINE

CONTACT EMAIL